default_mobilelogo

zuby s usadeným povlakom

Väčšina z nás má vo svojich ústach viac ako jeden druh zubných výplní. Biele výplne sú v dnešnej dobe najpopulárnejším výplňovým materiálom. Vynikajú hlavne svojím prirodzeným vzhľadom, že ich veľakrát ani nedokážeme rozpoznať od vlastného zubu. Súčasné kompozitné materiály sú svojou pevnosťou a trvácnosťou porovnateľné so svojím striebristým predchodcom “
amalgámom “. Na rozdiel od amalgámových výplní, biele výplne sa viažu so štruktúrou zubu, čo im dodáva jedinečný benefit. táto kvalitatívna vlastnosť je extrémne dôležitou z pohľadu zubného lekára, lebo dovoľuje pri odstraňovaní zubného kazu minimálny zásaho do zubného tkaniva

Nie všetky zuby alebo kavity ( diery spôsobené zubným kazom alebo vŕtaním) sú vhodné pre kompozitné výplne. Veľké kavity pravdepodobnejšie vedú ku zvýšenej citlivosti a sú náchylné ku netesnostiam, ktoré následne vedú ku skrátenej životnosti výplne. Amalgámové ( strieborné ) výplne vedú ku sfarbeniu zubov ( môžu sa javiť viac šedé ), tak aj po výmene za bielu kompozitnú výplň si zub môže zachovať mierne tmavší odtieň. Všetky tieto možnosti budú s Vami prekonzultované ešte pred začatím ošetrenia, tak aby ste sa vedeli rozhodnúť či si zvoliť bielu výplň alebo nie.

Aké sú biele výplne?

Biele výplne pozostávajú z kompozitnej živice, ktorá je pripojená ku štruktúre samotného zuba.

Ako sa robia?

Zub sa preparuje podobným spôsobom ako pre tzv. normálnu výplň ( amalgámovú, alebo striebornú). Pred vŕtaním pacient dostane injekciu na dočasné umŕtvenie konkrétneho zuba,

zubný kaz alebo stará výplň sa následne odstránia. Kavita ( jamka ) sa vytvaruje použitím vrtáčikov, na zabezpečenie adekvátnej hĺbky a uchytenia a následne sa biela výplň nanesie do

zuba v niekoľkých po sebe idúcich krokoch popísaných nižšie:

  • Zubný lekár si na začiatku určí správny odtieň a farbu výplne, ktorá najlepšie imituje farbu vlastného zubu.
  • Kompozitná výplň sa nanesie do kavity.
  • Kompozitná výplň sa vytvaruje aby čo najlepšie napodobňovala správny tvar zuba
  • Kompozitná výplň sa následne vytvrdí použitím modrého svetla
  • Zubný lekár nakoniec skontroluje a prispôsobí výšku výplne, aby Vám neprekážala pri záhryze a žuvaní
  • Budete schopný piť a jesť hneď po skončení procedúry. Odporúčame počkať kým anestézia kompletne prestane účinkovať, v prípade, že sa okrem zuba znecitlivelo aj jeho okolie, aby ste predišli nepríjemným zraneniam na pere alebo líci.

Ako dlho asi takéto ošetrenie trvá?

Zhotovenie takýchto výplní približne trvá medzi 15-45 minút, v závislosti na veľkosti a obťažnosti.

Aké majú výhody?

Kompozitná výplň takmer perfektne imituje farbu vlastného zuba, vieme napodobniť jeho anatomický tvar a oveľa menej zubného tkaniva je potrebné odstrániť na zhotovenie takejto výplne.

Aké majú nevýhody?

Kompozitné výplne môžu byť príčinou oveľa väčšej zubnej citlivosti ako amalgámové (strieborné) výplne. Citlivosť sa väčšinou prejavuje na studené jedlá a nápoje, napr. zmrzlina. Toto môže pretrvávať ešte ďalšie 3 mesiace a viac po zhotovení výplne. Ak sa toto obdobie predlžuje, môže to byť indikáciou na odstránenie takejto výplne a výmenou za inú vhodnejšiu alternatívu (amalgám, zlato, porcelán) alebo na ďalšie ošetrenie vedúce až ku vyplneniu koreňových kanálikov (viď. informačný leták č. 11 ). Toto závisí od voľby pacienta a môže to viesť ku zvýšeniu výslednej sumy ak sa rozhodnete pre inlay/ onlay ( laboratórne zhotovené porcelánové, kovové....) .

Aké sú náklady?

Keďže zdravotné poisťovne nepovažujú biele kompozitné výplne na zadných zuboch na žuvacích plôškach ako klinicky opodstatnené riešenie ( povrchové opotrebovanie výplne), zhotovenie týchto výplní sa poskytuje bez spoluúčasti poisťovní. Sme však schopní poskytnúť toto ošetrenie za rozumnú cenu. Cena sa vypočíta na základe veľkosti, kvality výplne a umiestnenia na zube. Ceny sa pohybujú v rozmedzí od 22€ - 80€.

Či sa rozhodnete pre toto ošetrenie alebo nie, je Vašou voľbou.