default_mobilelogo

lampa na osvetlenie chrupu

Niekedy sa zub javí ako zdravý, ale môžu byť na ňom už rôzne defekty, ktoré nie sú viditeľné voľným okom. Ak má lekár akékoľvek podozrenie, že môže byť defekt na zube, ktorý nie je voľným okom viditeľný, presvedčí sa o stave zubu pomocou röntgenu. Napríklad prostredníctvom röntgenu vieme rozpoznať či sa už zubný kaz nachádza v zubnej sklovine alebo pod ňou, alebo v akom stave sú koreňové kanáliky. Röntgen lekárovi ukáže akekoľvek defekty na celom zube a tým sa správne rozhodnúť aké bude následné ošetrenie.

 

 

Čo vie röntgen odhaliť? 

Pod staršími výplňami, vieme identifikovať infekčné ložisko nachádzajúce sa v okolí koreňa zuba, stratu kosti pri ochorení závesného systému zuba, atď. Spozorovať a liečiť zubné problémy vo včasnom štádiu pomôže ušetriť veľa času a predovšetkým peňazí. U detí nám röntgenové snímky ukážu vývoj trvalých zubov, kde sú uložené a kedy sa začnú prerezávať. To isté platí aj u dospelých, napr. pri zuboch múdrosti, kde vieme určiťv akej polohe sa tieto zuby nachádzajú a zhodnotiť náročnosť zákroku pre prípad ich extrakcií.

Je röntgen nebezpečný ?

zubný rontgen (RTG)V našej zubnej ambulancii máme možnosť snímkovania digitálnym röntgenovým prístrojom, kde je snímok okamžite spracovaný počítačom a môžeme ho ihneď zhodnotiť. Obavy zo snímkovania sú v takomto prípade neopodstatnené. Dávka z ožiarenia pri použití intraorálnych snímok ( snímok vkladanýdo úst pacienta) je niekoľko násobne menšia ako dávka, ktorú každýz nás dostane z vonkajších prírodných zdrojov ( napr. minerály v pôde). Tak len zo zaujímavosti na porovnanie:

  Dávka
Jedna röntgenová snímka vykonaná u nás v ambulancii 4 µSv
Let lietadlom vo výške 10 km  5 µSv/hodinu
Prírodné zdroje okolo nás 2400 µSv/rok

Čo ak som tehotná ?

Pred každým ošetrením je Vašou povinnosťou oznámiť Vášmu zubnému lekárovi, že ste tehotná alebo môžete byť tehotná. Pravdepodobne Vás nebudeme môcť snímkovať, pokiaľ to nie je naozaj klinicky nutné a opodstatnené, predovšetkým v prvých troch mesiacoch tehotenstva. Pred samotným röntgenovaním budete požiadaná podpísať informovaný súhlas, že ste boli oboznámená so všetkými rizikami a prehlásenie o tom, že nie ste tehotná.

Ako je to s poskytovaním röntgenových snímkov ?

zubný rontgen (RTG) - Gendex ExpertRöntgenové záznamy sú hlavnou časťou Vašej zubnej dokumentácie a zostávajú pri nej založené. Máte nárok na vyžiadanie kópií týchto röntgenov, avšak je to spoplatnené. Niektorí pacienti majú pocit, že už raz platili za röntgen a odmietajú platiť za jeho kópie. Röntgenové záznamy sú oficiálne majetkom spoločnosti EURO DENTAL ( nie zubného lekára). Poplatok za zhotovenie zubného röntgenu ( čiastočne prispieva aj zdravotná poisťovňa) nezahŕňa jeho kopírovanie .Vo väčšine prípadov Váš nový zubný lekár tieto staršie röntgenové snímky potrebovať nebude. Ak sú pre pacienta dôležité, nie je problém si ich osobne vyzdvihnúť.