default_mobilelogo

endodoncia zubov

Endodontické ošetrenie, alebo ošetrenie koreňových kanálikov, je potrebné v prípade, že zubný nerv je prostredníctvom kazu alebo úrazu postihnutý zápalom, infekciou a spôsobuje nepríjemné bolesti . V prípade infekcie sa ložisko môže rozšíriť do okolia zubu a spôsobiť absces. V neliečených prípadoch môže takýto zápalový proces viesť až ku strate zubu. Cieľom endodontického ošetrenia je odstránenie infekčného ložiska z koreňových kanálikov. Toto ošetrenie je tak časovo ako aj zručne veľmi náročné a preto si vyžaduje pochopenie zo strany pacienta, v prípade, že na ošetrenie budú potrebné viac ako dve návštevy. I napriek tomu sú tieto ošetrenia vo väčšine prípadov veľmi úspešné. V prípade, ak sa infekcia v budúcnosti vráti späť, je možné toto ošetrenie zopakovať.

 

Musíme si uvedomiť, že zub ktorý sa dostal do takéhoto štádia nie je kompletný a zdravý zub. 

Ako Vám zubný lekár môže pomôcť?

 • Rőntgenový snímok nám ukáže tvar koreňového kanálika a či sú v okolí koreňa znaky infekcie. Niektoré korene sa ľahšie plnia vzhľadom k ich jednoduchšiemu tvaru. Niekedy sa na snímke ukáže neúspech ošetrenia koreňového kanálika. Váš zubný lekár to s Vami prediskutuje.
 • Pred zákrokom dostanete injekciu na umŕtvenie daného zuba.
 • Malý otvor sa vyvŕta v zube aby sme získali prístup ku koreňovému kanáliku.
 • Tenké ihličkové nástroje sa používajú na ošetrenie a odstránenie chorého tkaniva.
 • Ak je dutina koreňového kanálika vysoko infikovaná, bude nutné preliečenie prostredníctvom dezinfekčných prípravkou, čo môže definitívne ukončenie ošetrenia oddialiť.
 • V prípade úspešného zvládnutia ošetrenia koreňovej dutiny sa pomocou plastických materiálov koreňový kanálik uzavrie permanentne a zub zaplní výplňou.
 • Ďalší rőntgenový snímok nám umožní skontrolovať výsledok ošetrenia.
 • Zub môže zostať mierne citlivý až do 48 hodín. V takom prípade Vám pomôžu lieky proti bolesti voľne dostupné v lekárni alebo supermarkete. Doprajte si pohodlný odpočinok po zvyšok dňa, nakoľko väčšina pacientov sa cíti po tomto ošetrení vyčerpane.

Aké sú výhody tohto ošetrenia ?

Poškodenie nervu môže spôsobovať veľké bolesti hlavy, ktoré rýchlo vymiznú v prípade ošetrenia. Mŕtvy zub bez koreňovej výplne veľa krát končí vytrhnutím. Približne 66% ošetrení koreňového kanálika končí úspešne a predĺžia životnosť Vášho zuba. 

Aké sú nevýhody takéhoto ošetrenia?

 • Počas ošetrenia a medzi návštevami môže prísť k odlomeniu časti zuba v dôsledku jeho oslabenia samotným ošetrením. Vo väčšine prípadov sa to dá vyriešiť. Na druhej strane, vážnejšie poškodenia môžu viesť až ku vytrhnutiu zuba.
 • Bolestivosť po zákroku.
 • Niekedy môže dôjsť k opakovanej infekcii. V 50% prípadov je liečba úspešná.
 • V prípade neúspechu ošetrenia musíme pristúpiť k vytrhnutiu zuba.
 • Kovové ihličkové nástroje sa môžu v koreňovom kanáliku zlomiť. V prípade, že sa to stane, v každom prípade pacienta ihneď upozorníme, zaznamenáme si to do protokolu a budeme daný zub naďalej aj po ošetrení sledovať pre prípad ďalších problémov. Ak daný zub zostane v budúcnosti klinicky pokojný , nemusíte sa podrobiť opakovanému ošetreniu.
 • Plastické hmoty používané na zaplnenie koreňového kanálika môžu niekedy presahovať dĺžku koreňa zuba. V takomto prípade budeme daný zub aj naďalej sledovať v budúcnosti.

Náklady

Cena sa vypočíta na základe druhu ošetrovaného zuba, počtu koreňových kanálikov a kvality koreňovej výplne. Ceny sa pohybujú v závislosti účasti zdravotnej poisťovne a spoluúčasti pacienta v rozmedzí od 29€ - 120€.

Či sa rozhodnete pre toto ošetrenie alebo nie, je Vašou voľbou.