default_mobilelogo

ošetrenie zubov ročnými stomatologickými nástrojmiPečatenie je bezpečnou a bezbolestnou alternatívou ako ochrániť trvalé zúbky vašich detí pred zubným kazom. Pečatidlá sú ochranné plastické nátery, ktoré sa aplikujú na žuvacie plôšky zadných zubov. Pečatidlá na zuboch vytvoria pevný ochranný štít, ktorý zabraňuje prieniku jedál a baktérií do maličkých zárezov nachádzajúcich sa na zadných zuboch a následne vznik zubného kazu.

 

zuby s usadeným povlakom

Väčšina z nás má vo svojich ústach viac ako jeden druh zubných výplní. Biele výplne sú v dnešnej dobe najpopulárnejším výplňovým materiálom. Vynikajú hlavne svojím prirodzeným vzhľadom, že ich veľakrát ani nedokážeme rozpoznať od vlastného zubu. Súčasné kompozitné materiály sú svojou pevnosťou a trvácnosťou porovnateľné so svojím striebristým predchodcom “
amalgámom “. Na rozdiel od amalgámových výplní, biele výplne sa viažu so štruktúrou zubu, čo im dodáva jedinečný benefit. táto kvalitatívna vlastnosť je extrémne dôležitou z pohľadu zubného lekára, lebo dovoľuje pri odstraňovaní zubného kazu minimálny zásaho do zubného tkaniva

endodoncia zubov

Endodontické ošetrenie, alebo ošetrenie koreňových kanálikov, je potrebné v prípade, že zubný nerv je prostredníctvom kazu alebo úrazu postihnutý zápalom, infekciou a spôsobuje nepríjemné bolesti . V prípade infekcie sa ložisko môže rozšíriť do okolia zubu a spôsobiť absces. V neliečených prípadoch môže takýto zápalový proces viesť až ku strate zubu. Cieľom endodontického ošetrenia je odstránenie infekčného ložiska z koreňových kanálikov. Toto ošetrenie je tak časovo ako aj zručne veľmi náročné a preto si vyžaduje pochopenie zo strany pacienta, v prípade, že na ošetrenie budú potrebné viac ako dve návštevy. I napriek tomu sú tieto ošetrenia vo väčšine prípadov veľmi úspešné. V prípade, ak sa infekcia v budúcnosti vráti späť, je možné toto ošetrenie zopakovať.

 

lampa na osvetlenie chrupu

Niekedy sa zub javí ako zdravý, ale môžu byť na ňom už rôzne defekty, ktoré nie sú viditeľné voľným okom. Ak má lekár akékoľvek podozrenie, že môže byť defekt na zube, ktorý nie je voľným okom viditeľný, presvedčí sa o stave zubu pomocou röntgenu. Napríklad prostredníctvom röntgenu vieme rozpoznať či sa už zubný kaz nachádza v zubnej sklovine alebo pod ňou, alebo v akom stave sú koreňové kanáliky. Röntgen lekárovi ukáže akekoľvek defekty na celom zube a tým sa správne rozhodnúť aké bude následné ošetrenie.