default_mobilelogo
čistenie dentálnych nástrojov v zubnej ordináciiPri ošetrení v našej ambulancii pristupujeme individuálne ku každému pacientovi. Aby sme zabránili prenosu infekcie z pacienta na pacienta, používame čo najviac jednorázové pomôcky, ktoré sú po použití hneď odstránené z priestorov ambulancie. Pri každom pacientovi bude pri ošetrení použitá sada vysterilizovaných nástrojov v kazete, ktorá od posledného použitia prešla viacerými dezinfekčnými a sterilizačnými procesmi, zodpovedajúcim najvyšším a najmodernejším celosvetovým štandardom.