zuby pred a po bielení zubov

Z 5 ľudí minimálne 4 nie sú spokojní s farbou svojich zubov. Bielenie zubov sa stále stáva populárnejšou metódou ošetrenia našich zubov. Biele a čisté zuby odrážajú mladistvý imidž a sú silným meradlom socálneho statusu a sebavedomia. Bielenie zubov je vynikajúcim tzv. “protistárnúcim” ošetrením.

Farba zubov sa časom mení. Ich zafarbenie spôsobujú rôzne vplyvy ako fajčenie, pitie kávy, čierneho čaju a iné. Postupom času sa zuby sfarbia, ožltnú a čarovný úsmev sa stratí. V našej ambulancii používame dve možnosti bielenia zubov. 

 

Spôsoby bielenia zubov

Pre domáce bielenie zubov prostredníctvom bieliacich lyžíc sú dostupné nasledovné možnosti:

  • 10 % karbamid peroxid, najslabší z materiálov, účinkujúci cez noc.
  • 16 % karbamid peroxid, budete ho musieť nosiť aplikovaný 2-4 hodiny jeden až dvakrát denne.
  • 6 % hydrogen peroxid, najsilnejší z materiálov, aplikuje sa na 2 hodiny denne.

Vo všeobecnosti, bielenie zubov prostredníctvom peroxidového činidla je vo vzťahu účinku a času. To znamená, že čím dlhšie budete nosiť bieliace lyžice s aplikovaným peroxidovým činidlom, tým rýchlejšie dosiahnete daný efekt.

Prvý kurz u nás

Pri prvom kurze domáceho bielenie Vám odporúčame kratšie obdobie aplikácie bieliaceho činidla v porovnaní s dlhším obdobím. Dôvodom je predovšetkým to, že potenciál výskytu nežiaducich účinkov je tak isto vo vzťahu účinku a času. Čím dlhšie budete aplikovať bieliace činidlo na zuby, tým väčšie sú šance na objavenie sa nežiaducich účinkov. Teda pre začiatok, aspoň v priebehu prvých cyklov, nesnažte sa urýchliť proces bielenia, ale doprajte si viac času, aby ste získali predstavu o odpovedi Vášho organizmu na toto ošetrenie.

Domáce postupy bielenia

Jedna z možností je použiť 10% karbamid peroxid nanesený do bieliacej lyžičky počas noci, pokiaľ spíte. Výhodou tohto prístupu je minimálne množstvo činidla ako aj celkového množstva individuálnych bieliacich cyklov. Je to preto, lebo každá aplikácia bieliaceho činidla bude mať dostatok času na dosiahnutie účinku. Nočné bielenie zubov je užitočné predovšetkým v prípadoch keď očakávaný účinok bielenie je sporný.

 Ak domáce bielenie nevykonávate počas noci, potom je tu možnosť bielenia počas bdenia. Množstvo pacientov si sťažuje na konflikt medzi bieliacou procedúrou a bežnými dennými aktivitami. I napriek tomu , že bieliace činidlá ako aj bieliace lyžičky sú bezfarebné, stále zostávajú pozorovateľné inými osobami. Niektoré pacienti si sťažujú na ovplyvnenie reči prítomnosťou bieliacich lyžíc na ich zuboch. Keď toto je problém, dá sa zvyčajne ľahko prekonať jednoduchými rečovým tréningom.

Ako na efektívne bielenie

bielenie zubov pacientaVäčšina bieliacich gélov je efektívnych po dobu nepresahujúcu 4 hodiny. Niektoré dokonca až po 8 hodín. Denné bielenie , ktoré trvá nie dlhšie ako 2 hodiny vedie ku neefektívnemu plytvaniu bieliacim činidlom a predlžuje celkové množstvo bieliacich cyklov potrebných ku dosiahnutiu požadovanému efektu.

Odporúčame si dohodnúť periodické kontrolné prehliadky, aby sme mohli monitorovať progres ošetrenia domáceho bielenia. Bielenie zubov pomocou bieliacich lyžíc vo väčšine prípadov pokračuje pokiaľ Vy a Váš zubár nie sú spokojný s výslednou zmenou farby zubov, alebo až po dobu, pokiaľ je už nie je badateľná ďalšia zmena odtieňa.

Akonáhle ste dosiahli požadovanú zmenu odtieňa farby zubov alebo už nie je viac pozorovateľná ďalšia zmena farby zubov, nemali by ste pokračovať s ďalším procesom bielenia. Po skončení  procesu bielenia, počas obdobia niekedy dva týždne aj viac, farba Vašich zubov sa môže málinko vrátiť späť až kým nedôjde ku definitívnej farebnej stabilite. Akonáhle sa dotieň Vašich zubov stabilizoval, môžeme si naplánovať výmenu farebne nevyhovujúcich výplní, tak aby vyhovovali súčasnému farebnému stavu.

Dĺžka bielenia

Dĺžka liečby domáceho bielenia varíruje vzhľadom na množstvo faktorov, spomedzi ktorých jeden je charakter sfarbenia zubov. Niektoré sfarbenia sú jednoducho viac odolné voči procesu bielenia ako ostatné. Modro-šedé tetracyklínové sfarbenie a hnedá fluoróza sú považované za viac odolné ku bieliacim činidlám. Zožltnutie zubov spôsobené jedlom, nápojmi fajčením alebo prirodzeným procesom starnutia, tak ako aj ľahšia fluoróza alebo tmavšie sfarbenie spôsobené úrazom lepšie odpovedajú na bieliaci proces.

Výsledok bielenia

Efekt bielenia, ktorý dosiahneme, môže pretrvávať takpovediac neurčito, ale vo väčšine prípadov „ uspokojivý „ zmena farby sa považuje obdobie trvania od jedného do troch rokov. Jedna štúdia však zistila, že 42% osôb ktoré sa podrobili procesu domáceho bielenie zubov boli stále s pokojný s dosiahnutým výsledkom až sedem rokov po ukončení terapie. Možno ešte viac dôležité je, že nikto zo štúdie, vrátane tých, ktorí neboli spokojný so súčasným odtieňom svojich zubov, mali pocit, že ich dosiahnutý výsledok sa úplne vrátil do pôvodného stavu ako pred samotným procesom bielenia.

Existuje množstvo faktorov , ktoré ovplyvňujú farbu zubov. Aj napriek absolvovaniu procesu bielenia zubov tento stav sa môže vyskytnúť. Ako príklad, osoby ktoré pokračujú v expozícii chromogénnych substancií, ako je napríklad káva, kola, tabakové produkty môžu očakávať častejšiu potrebu opakovaného procesu bielenia, pravdepodobne každých šesť mesiacov.

Ak ste absolvovali iniciálny proces bielenia zubov, je veľmi jednoduché tento proces následne kontrolovať a vedieť kedy treba v procese bielenia pokračovať. A toto je práve jedna z hlavných výhod techniky domáceho bielenia zubov. Odporúča sa absolvovať 3 kurzy bielenia v priebehu prvého roku. Následne počas 1 noci každých 9 mesiacov.