default_mobilelogo

Prijímame pacientov nasledovných zdravotných poisťovní

Všeobecná zdravotna poiťovňa, Dôvera zdravotá poisťovňa, Union poisťovňa - logo

Kód

Názov ambulantných výkonov

Cena ambulantná

Dôvera

(doplatok)

VšZP

(doplatok)

UNION

(doplatok)

A01

Povrchová slizničná anestézia

7.94 € 

0.00 € 

0.00 € 

0.00 € 

A02

Intraligamentárna anestézia

15.88 €   

11.14 €   

11.44 €   

11.44 €   

A03

Infiltračná anestézia

15.88 € 

11.14 € 

11.44 € 

11.44 € 

A03v

Infiltračná anestézia- anestetikum vyššieho radu

17.47 € 

12.73 €

13.03 €

13.03 €

A04

Zvodová anestézia

19.05 € 

14.31 €

14.61 €

14.61 €

A04v

Zvodová anestézia- anestetikum vyššieho radu

20.64 € 

15.90 €

16.20 €

16.20 €

C07

Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti

15.88 €   

11.14 €   

11.44 €   

11.44 €   

C08

Úprava promitujúcej alveoly

15.88 €   

11.14 €   

11.44 €   

11.44 €   

C10

Excízia mäkkých tkanív

25.41 €   

12.77 €   

13.57 €   

13.57 €   

C41

Intraorálna incízia dentogénneho abscesu

20.64 €   

11.16 €   

11.76 €   

11.76 €   

C51

Primárna plastika oroantrálnej komunikácie

119.09 €   

71.69 €   

74.69 €   

74.69 €   

C61

Repozícia sublux. alebo luxovaného zuba, nalomenej alveoly alebo alveolárneho výbežku

79.39 €   

39.89 €   

42.39 €   

42.39 €   

C62

Ošetrenie frakturovaného zuba provizórnou ochrannou korunkou

23.82 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

C 77

Odstránenie dlahy a fixačnej hmoty po úrazoch zubov a čelustí

31.76 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

C 92

Sutúra slizničnej rany

23.82 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

T 01

Manuálna repozícia luxácie TMK

17.47 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

T 02

Svalové rehabilitačné cvičenie

14.29 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

T 03

Fyzikálna terapia- jedno sedenie

15.88

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D01

Komplexné  stomatologické vyšetrenie

47.64 €   

23.94 €   

25.44 €   

25.44 €   

D02

Preventívna stomatologická  prehliadka

23.82 €   

11.97 €   

12.72 €   

12.72 €   

D02a

Preventívna stomatologická  prehliadka v tehotenstve

23.82 €   

8.30 €   

9.05 €   

9.05 €   

D03

Cielené stomatologické vyšetrenie

31.76 €   

23.94 €   

24.36 €   

24.36 €   

D05

Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie

47.64 €   

23.70 €   

25.44 €   

25.44 €   

D06

Preventívna pedostomatologická  prehliadka

23.82 €   

15.13 €   

15.68 €   

15.68 €   

D11

Akútne vyšetrenie

19.05 €   

15.10 €   

15.35 €   

15.35 €   

D37

Krátky administratívny úkon

9.53 €   

6.37 €   

6.57 €   

6.57 €   

D52

RTG  intraorálna snímka zubov a ústnych tkanív

12.70 €   

8.75 €   

9.00 €   

9.00 €   

D54

RTG snímka ? ortopantomogram

55.58 €   

39.78 €   

40.78 €   

40.78 €   

D69

Snímka intraorálnou kamerou

9.53 €

0.00 €

0.00 €

0.00€

D70

Dokumentačná fotografia

5.56 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

D71

Skúška vitality- tri zuby

12.70 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

E01

Extrakcia mliečneho zuba alebo koreňa

9.53 €   

4.79 €   

5.09 €   

5.09 €   

E11

Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa

22.23 €   

14.33 €   

14.83 €   

14.83 €   

E12

Extrakcia viackoreňového zuba

30.17 €   

18.32 €   

19.07 €   

19.07 €   

E14

Sutúra extrakčnej rany

15.88 €   

11.93 €   

12.18 €   

12.18 €   

E21

Neplánovaný chirurgická extrakcia trvalého alebo 

55.58 €   

35.83 €   

37.08 €   

37.08 €   

E22

Chirurgická  extrakcia zuba

79.39 €   

47.79 €   

49.79 €   

49.79 €   

E31

Dekapsulácia zuba

15.88 €   

9.56 €   

9.96 €   

9.96 €   

E34

Naloženie aktívneho ťahu na retinované zuby

79.39 €   

51.74 €   

53.49 €   

53.49 €   

E40

Resekcia koreňového hrotu

103.21 €   

63.71 €   

66.21 €   

66.21 €   

E42

Resekcia každého ďalšieho koreňového hrotu

47.64 €   

35.79 €   

36.54 €   

36.54 €   

E45

Trepanácia alveoly

20.64 €   

10.37 €   

11.02 €   

11.02 €   

E51

Zastavenie poextrakčného krvácania

47.64 €   

38.16 €   

38.76 €   

38.76 €   

E60

Vyšetrenie pred z krokom dentoalveolárnej chirurgie

15.88 €   

11.93 €   

12.18 €   

12.18 €   

E61

Ošetrenie a kontrola po zákroku dentoalveolárnej 

15.88 €   

11.93 €   

12.18 €   

12.18 €   

E63

Chirurgická revízia rany

19.05 €   

9.57 €   

10.17 €   

10.17 €   

E64

Egalizácia alveolárneho výbežku

63.52 €   

31.92 €   

34.57 €   

34.57 €   

Au 01

Augmentácia kostného defektu

412.50 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

IM 01

Zavedenie implantátu LASAK

940.50 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

F01

Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie

55.58 €   

31.88 €   

33.86 €   

33.86 €   

F63

Stiahnutie korunky

22.23 €   

17.49 €   

17.89 €   

17.89 €   

N01

Ústna hygiena- profylaktická inštruktáž

31.76 €   

31.76 €   

31.76 €   

31.76 €   

N03

Odstránenie zubného kameňa- jeden sextant

23.82 €   

19.87 €   

20.12 €   

20.12 €   

N11

Lokálna fluoridácia za každé zuboradie

39.70 €   

23.90 €   

24.90 €   

24.90 €   

N30

Pečatenie fisúr ( každý zub )

15.88

0.00 €

0.00 €

0.00 €

N31

Vyleštenie a iné úpravy výplne- za jednu výplň

6.35 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

N32

Terapeutický spray- za zuboradie

11.12 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

N40

Odstránenie strangulácie článku prsta ruzrezaním obrúčky, prsteňa

14.29 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

O01

Čeľustnoortopedická  konzultácia

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

O02

Vstupné čeľustnoortopedické vyšetrenie

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

O03

Určenie rastovej fázy

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

O04

Analýza tele?RTG snímky hlavy

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

O05

Analýza čeľustnoortopedických modelov

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

O05a

Analýza čeľustnoortopedických modelov pri 

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

O06

Čeľustnoortopedická  kontrola aktívnej liečby

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

O06a

Čeľustnoortopedická  kontrola počas retencie

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

O07

Návrh liečebného plánu

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

O07a

Návrh liečebného plánu u rázštepových pacientov

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

O08

Diagnostická  prestavba ortopedických modelov

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

O09

Konštrukčný zhryz

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

O21

Separácia zubov

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

O22

Adaptácia a nalepenie súčiastky fixného aparátu

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

O24

Nasadenie snímateľného oblúka alebo lip. bumperu

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

O25

Nasadenie extraorálneho ťahu

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

O27

Príprava a naviazanie parciálneho oblúka

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

O28

Príprava a naviazanie celého oblúka ...

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

O29

Odstránenie naviazaného oblúka

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

O30

Úprava snímateľného aparátu

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

O31

Úprava fixného aparátu

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

O32

Stiahnutie fixného aparátu a zariadenia, za jeden zub

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

O37

Zábrus zuba z čeľustnoortopedických dôvodov za 

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

0.00 €   

P01

Komplexné parodontologické vyšetrenie

55.58 €   

27.93 €   

30.25 €   

30.25 €   

P02

Kontrolné parodontologické vyšetrenie

19.05 €   

13.52 €   

13.99 €   

13.99 €   

P05

Odstránenie lokálneho dráždenia

15.88 €   

11.93 €   

12.18 €   

12.18 €   

P06

Celkové vyartikulovanie chrupu

39.70 €   

19.95 €   

21.60 €   

21.60 €   

P07

Lokálne ošetrenie gingívy a/alebo sliznice

15.88 €   

11.93 €   

12.18 €   

12.18 €   

P08

Plastika frenúl, slizničných a väzivových pruhov

63.52 €   

31.92 €   

34.57 €   

34.57 €   

P09

Vestibuloplastika

111.15 €   

63.75 €   

67.73 €   

67.73 €   

P23

Gingivektómia-za každý zub

31.76 €   

27.02 €   

27.42 €   

27.42 €   

P32

Odklopenie frontálneho mukoperiostálneho laloka

111.15 €   

55.85€

60.49 €   

60.49 €   

P33

Odklopenie laterálneho mukoperiostálneho laloka

134.97 €   

71.77 €

77.07 €   

77.07 €   

P34

Kyretáž steny koreňa otvorená ( každý zub)

15.88  €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

P40

Odber materiálu na laboratórne vyšetrenie

15.88 €   

11.93 €   

12.18 €   

12.18 €   

P41

Meranie galvanických prúdov

9.53 € 

0.00 € 

0.00 € 

0.00 € 

P65

Príplatok k certifikovaným výkonom k operáciam 

47.64 €   

23.94 €   

25.44 €   

25.44 €   

P65a

Príplatok k certifikovaným výkonom

47.64 €   

23.94 €   

25.44 €   

25.44 €   

B01

Vnútorné bielenie zubov- jeden zub

36.51 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

B02

Vonkajšie bielenie zubov, aplikácia v ambulancii- jedno zuboradie

Cena bieliacej sady sa pripočítava k cene

73.03 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

B03

Vonkajšie bielenie zubov, aplikácia doma    - jedno zuboradie

Cena bieliacej sady sa pripočítava k cene

18.26 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

T01

Manuálna repozícia luxácie TMK

14.78 €   

6.88 €   

7.38 €   

7.38 €   

V01

Jednoplôšková  výplň zuba

24.61 €   

16.71 €   

17.38 €   

17.38 €   

V01v

Jednoplôšková výplň zuba- materiál vyššieho radu

29.53 €

21.63 €

22.29 €

22.29 €

V02

Dvojplôšková  výplň zuba

42.87 €   

25.49 €   

26.95 €   

26.95 €   

V02v

Dvojplôšková výplň zuba- materiál vyššieho radu

51.45 €

34.07 €

35.53 €

35.53 €

V03

Trojplôšková výplň zuba

51.61 €   

30.28 €   

32.07 €   

32.07 €   

V03v

Trojplôšková výplň zuba- materiál vyššieho radu

61.93 €

40.60 €

42.93 €

42.93 €

V05

Fotokompozit - jedna plôška

33.35 €   

25.45 €   

25.95 €   

25.95 €   

V05v

Fotokompozit- jedna plôška

materiál vyššieho radu

40.97 €

33.07 €

33.73 €

 

33.73 €

V06

Fotokompozit - dve plôšky

51.61 €   

34.23 €   

35.33 €   

35.33 €   

V06v

Fotokompozit- dve plôšky

materiál vyššieho radu

61.93 €

44.55 €

46.01 €

46.01 €

V07

Fotokompozit - tri plôšky

62.72 €   

41.39 €   

42.74 €   

42.74 €   

V07v

Fotokompozit- tri plôšky

materiál vyššieho radu

75.27 €

53.94 €

55.73 €

55.73 €

V10

Rekonštrukcia zuba- priama

79.39 €

58.06 €

59.85 €

59.85 €

V10v

Rekonštrukcia zuba- priama

materiál vyššieho radu

95.27 €

73.94 €

75.73 €

75.73 €

V05g

Skloionomerná výplň - jednoplôšková

28,61€

0.00€

0.00€

0.00€

V06g

Skloionomerná výplň - dvojplôšková

37,87€

0.00€

0.00€

0.00€

V07g

Skloionomerná výplň - trojjplôšková

46,61€

0.00€

0.00€

0.00€

V14

Skloionomerná podložka pod trvalú výplň

21,12€

0.00€

0.00€

0.00€

V12

Ošetrenie zubného kazu do 18 rokov

31.76 €   

16.75 €   

17.70 €   

17.70 €   

V13

Ošetrenie zubného kazu po 18 rokoch

31.76 €   

16.75 €   

17.70 €   

17.70 €   

V16a

Ošetrenie citlivých zubných plôšok- prvý zub

17.47 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

V16b

Ošetrenie citlivých zubných plôšok- každý ďalší zub

4.76 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

V20

Provizórne ošetrenie jednoduchého zubného kazu

11.12 €   

7.17 €   

7.42 €   

7.42 €   

V30

Extirpácia zubnej drene- za každý kanálik

22.23 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

V31

Paliatívne endodontické ošetrenie

15.88 €   

9.56 €   

9.96 €   

9.96 €   

V35

Vitálna amputácia zubnej drene s priamym prekritím

33.35 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

V36

Nepriame prekrytie zubnej drene

23.48 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

V37

Priame prekrytie zubnej drene

29.35 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

V41

Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba

60.34 €   

36.64 €   

38.14 €   

38.14 €   

V41v

Endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba- pracovný postup a materiál vyššieho radu

72.41 €

48.71 €

50.70 €

50.70 €

V41f

Endodontické ošetrenie –za každý kanálik frontálny úsek

36.52 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

V41fv

Endodontické ošetrenie- za každý kanálik frontálny úsek – pracovný postup a materiál vyššieho radu

47.64 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

V42

Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba

119.09 €   

71.69 €   

75.67 €   

75.67 €   

V42v

Endodontické ošetrenie viackoreňového zuba-pracovný postup a materiál vyššieho radu

142.91 €

95.51 €

99.49 €

99.49 €

V42p

Endodontické ošetrenie- za každý kanálik- premolárny úsek

39.70 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

V42pv

Endodontické ošetrenie- za každý kanálik premolárny úsek – pracovný postup a materiál vyššieho radu

55.58 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

V42m

Endodontické ošetrenie- za každý kanálik molárny úsek

42.87 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

V42mv

Endodontické ošetrenie- za každý kanálik molárny úsek – pracovný postup a materiál vyššieho radu

61.93 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

ReV- 01

Reendodoncia- za každý endodontický výkon ( V41- V42 ) plus

25 %

0.00 €

0.00 €

0.00 €

V 45

Apexifikácia

71.45 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

V46

Zavedenie parapulpálneho čapu

23.82 €

0.00 € 

0.00 €

0.00 €

V46v

Zavedenie parapulpálneho čapu- materiál vyššieho radu

31.76 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

V47

Zavedenie pulpálneho čapu

27.79 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

V 47v

Zavedenie pulpálneho čapu- materiál vyššieho radu

36.52 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 01

Návrh čeľustno-protetického ošetrenia – I

55.58 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 02

Návrh čeľustno-protetického ošetrenia – II

63.52 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 03

Návrh čeľustno-protetického ošetrenia – III

74.63 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 04

Návrh čeľustno-protetického ošetrenia – IV

88.92 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 05

Návrh čeľustno-protetického ošetrenia – V

103.21 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 06

Stiahnutie fixnej nahrady ( za každý pilier )

22.23 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 07

Opätovné nasadenie fixnej náhrady

34.93 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 11

Preparácia zuba na schodík

77.81 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 12

Preparácia zuba do stratena

63.52 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 13

Kombinovaný odtlačok

49.22 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 14

Anatomický odtlačok

33.35 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 15

Funkčný odtlačok

44.46 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr16

Registrácia interalveolárnych vzťahov

31.76 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 17

Rekonštrukcia medzičelustných vzťahov zhryzovými šablónami

61.93 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 21

Skúška korunky

26.99 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 22

Skúška čiastočne snímateľnej náhrady so sponami

31.76 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 23

Skúška čiastočne snímateľnej náhrady so zásuvnými spojmi

71.45 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 24

Skúška celkovo snímateľnej náhrady

39.70 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 25

Skúška medzičlena

15.88 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 31

Nasadenie korunky

31.76 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 32

Nasadenie čiastočne snímateľnej náhrady so sponami

63.52 €  

0.00 €   

0.00 €

0.00 €

Pr 35

Nasadenie čiastočne snímateľnej náhrady so zásuvnými spojmi

95.27 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 36

Nasadenie celkovo snímateľnej náhrady

47.64 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 37

Nasadenie medzičlena

15.88 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 39

Kontrolaa  úprava snímateľnej náhrady u detí

39.70 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 60

Provizórna korunka- zhotovená v ambulancii

39.70 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 70

Inlay koreňová nepriama liata

127.03 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Pr 80

Vyčistenie snímateľnej náhrady

19.05 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

PK 01

Konzultácia a vysvetľovanie  pacientovi za každých  začatých 10 minút

15.88 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

Ko 01

Ošetrenie za použitia kolagénovej membrány- príplatok k výkonu

20.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €